Wijkraad West 1 Dongen

Introductie Wijk West 1

leefbaarheidswijkenDe wijk West1 in Dongen was de allereerste uitbreiding na de oorlog. In 1962 werden de eerste woningen opgeleverd en midden jaren ' 70 kreeg de wijk zijn huidige aanzien nu hebben ongeveer 3.300 mensen hier hun thuis.

De huidige wijkraad West 1 is ontstaan uit de werkgroep Leefbaarheid West 1 en is te danken aan een aantal mensen, die bezorgd waren over de toekomst van West 1. In 1993 zijn zij als werkgroep begonnen met het gezamenlijk aanpakken van de problemen. Zij waren verontrust over de toenemende problemen in de wijk en de aantasting van de leefbaarheid en de (sociale) veiligheid. Omdat het bleek, dat het geen tijdelijke aangelegenheid was, werd in juni '97 besloten om de werkgroep te veranderen in een stichting. Hierdoor werd een betere positie gecreëerd om de wijk naar buiten te vertegenwoordigen.
Deze spontane reactie kreeg veel bijval.
Veel meer mensen vonden dat de leefbaarheid in hun wijk wel een flinke impuls mocht krijgen en steunden de initiatiefnemers: de wijkraad was geboren. Wij hebben een vaste plaats verworven in onze gemeente en in de loop der jaren is onmiskenbaar veel goeds tot stand gebracht.
Door de jaren heen hebben veel wijkbewoners de wijkraad gesteund bij hun werk en deze gezamenlijke aanpak is iets om trots op te zijn. De wijkraad is daar erg blij mee, maar vindt het heel belangrijk dat ze namens de wijkbewoners spreekt.
Wij zien het als onze taak om de stem, de mening van onze wijkbewoners naar voren te brengen. Wij hopen dan ook dat u alle kansen om mee te praten, mee te denken en mee te helpen van harte aangrijpt.


Vooraankondiging, Burendag Dongen west 1

Wijkraad West 1 en ons vernieuwde Wijk Centrum Europlus.
Nu de Corona regels weer wat versoepeld zijn, durven wij het aan,
Organiseren op verschillende locaties in de wijk binnen en buitenactiviteiten.
Zo zijn er in en rond Europlus leuke spelen te doen, maar je kunt ook een kopje koffiedrinken.
Op het Europaplein kun je je waren aanbieden, op een gezellige rommelmarkt.
Er zijn ook twee natuur speeltuintjes achter de Reggestraat waar je zou kunnen tafeltennissen, voetballen of gewoon spelen.
Misschien hebt u ook wel ideeën, dan horen wij dat graag, er zijn bijvoorbeeld stemmen opgegaan voor een BBQ. Wij zeggen niets is onmogelijk.
Natuurlijk hebben wij daar Uw hulp bij nodig, wilt U ons helpen?
stuur dan een mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contactgegevens:Wijkraad en Europlus

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Secretariaat:
Brabantpark 2 ,
5101 ZA Dongen

Doelstelling van de Wijkraad West 1 Dongen.


De Wijkraad heeft tot doel het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid in de wijk.logo
De leefbaarheid omvat, maar is niet beperkt tot, veiligheid, (voorkomen of wegnemen van) overlast door, verkeer, voorzieningen en evenementen.

De Wijkraad tracht dit doel te bereiken door:

 • Doormiddel van bijeenkomsten, en website een continu contact te onderhouden met de mensen die in de wijk wonen en werken;
 • Als intermediair op te treden tussen bewoners en instanties bij problemen;
 • Geconstateerde problemen bij organisaties en instanties aan te kaarten;
 • Gevraagd en ongevraagd adviezen op te stellen om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren;
 • Samen met bewoners, initiatieven te ontplooien ter verhoging van het leefgenot in de wijk;
  Denk aan burendag, En Kerstmomentje op het Europaplein.
 • Contacten te onderhouden met andere wijkraden, andere organisaties en overheidsinstanties.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stg Leefbaarheid West 1 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stg Leefbaarheid West 1 verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Uw deelname in WhatsApp groepen.

Geautomatiseerde besluitvorming N.V.T.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stg Leefbaarheid West 1 bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Categorie persoonsgegevens

 • Uw naam
 • Straat en nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Delen van persoonsgegevens met derden.

Stg Leefbaarheid West 1 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stg Leefbaarheid West 1 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stg Leefbaarheid West 1 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine leesbare zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stg Leefbaarheid West 1 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stg Leefbaarheid West 1 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit document downloaden

sponsors

Juni 2021
Z M D W D V Z
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3


Copyright © 2015 Stichting Leefbaarheid West 1. KvK 41098781